MMSI Radio License – för VHF, AIS, Radar och EPIRB


  • Varje båt måste enligt lag ha ett giltigt MMSI / Radiolicens ombord. Vi kan ordna din brittiska MMSI-/radiolicens när du ansöker om registrering av brittisk flagg. MMSI-licensen täcker VHF-radio, radar, AIS, epirb, transponder och radar och tilldelar de nummer som behövs för att fungera korrekt.

  • Vi kan ordna en UK MMSI radiolicens för våra kunder. Kostnaden kostar £135,- i kombination med valfri flaggregistrering eller £175,- om du beställer den ensam.

Nödvändiga dokument:

Vilken typ av VHF du har ombord och vad är dess effekt (till exempel 25 W).

Om du har mer utrustning ombord som ATIS, EPIRB eller någon annan, vänligen ange det. Om du har en EPIRB behöver vi veta följande:

  • Hexadecimal identifiering (15 siffror)
  • Typ av fyr
  • Beacon tillverkare
  • Båkens serienummer

Vi behöver också veta det maximala antalet passagerare som tillåts ombord, samt båtens deplacement i kg.

Du måste också ge oss uppgifter om en akut kontaktperson. Observera att han/hon inte kan vara densamma som i registreringsdokumentet.

  • NAMN
  • EFTERNAMN
  • HELA ADRESSEN
  • TELEFONNUMMER

REGISTRERA NU!

Håll kontakten