MMSI radio licenca – za VHF, AIS, radar i EPIRB


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI / radio licencu na brodu. Možemo dogovoriti vašu UK MMSI / radio licencu kada se prijavite za registraciju za UK. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti UK MMSI radio licencu. Cena košta £135,- u kombinaciji sa bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebna dokumenta:

Koji tip VHF imate na brodu i kolika je njegova snaga (na primer, 25 V).

Ako imate više opreme na brodu kao što su ATIS, EPIRB ili bilo koja druga, molimo vas da to navedete. Ako imate EPIRB, moramo da znamo sledeće:

  • Heksadecimalna identifikacija (15 cifara)
  • Vrsta svetionika
  • Proizvođač svetionika
  • Serijski broj svetionika

Takođe moramo znati maksimalan broj putnika koji je dozvoljen na brodu, kao i deplasman u KG čamca.

Takođe morate da nam date podatke o osobi za kontakt za hitne slučajeve. Imajte na umu da on/ona ne može biti isti kao u dokumentu za registraciju.

  • NAME
  • PREZIME
  • PUNA ADRESA
  • BROJ TELEFONA

REGISTRUJ SE SADA!

Ostanite povezani