MMSI radio licenca – za VHF, AIS, radar i EPIRB


  • Svako plovilo prema zakonu mora imati važeću MMSI/radio dozvolu. Možemo organizirati vašu UK MMSI/radio licencu prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju zastave UK. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo organizirati UK MMSI radio licencu. Cijena je £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako naručite samo.

Potrebni dokumenti:

Koju vrstu VHF-a imate na brodu i koja mu je snaga (npr. 25 W).

Ako imate više opreme na brodu kao što je ATIS, EPIRB ili bilo koja druga, molimo da to naznačite. Ako imate EPIRB, moramo znati sljedeće:

  • Heksadecimalna identifikacija (15 znamenki)
  • Vrsta svjetionika
  • Proizvođač svjetionika
  • Serijski broj svjetionika

Također moramo znati maksimalni dopušteni broj putnika na brodu, kao i istisninu broda u KG.

Također nam morate dati podatke o kontakt osobi za hitne slučajeve. Imajte na umu da on/ona ne može biti isti kao u registracijskom dokumentu.

  • IME
  • PREZIME
  • PUNA ADRESA
  • BROJ TELEFONA

REGISTRIRAJ SE!

Ostanite povezani