MMSI Radio Licenca – za VHF, AIS, Radar i EPIRB


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu UK MMSI / Radio licencu kada se prijavite za registraciju za UK. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Možemo dogovoriti UK MMSI radio licencu za naše klijente. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:

Koju vrstu VHF-a imate na brodu i kolika je njegova snaga (na primjer, 25 W).

Ako imate više opreme na brodu kao što je ATIS, EPIRB ili bilo koja druga, molimo da to navedete. Ako imate EPIRB, moramo znati sljedeće:

  • Heksadecimalna identifikacija (15 cifara)
  • Vrsta svjetionika
  • Proizvođač svjetionika
  • Serijski broj svjetionika

Također moramo znati maksimalan broj putnika koji je dozvoljen na brodu, kao i deplasman u KG broda.

Također nam morate dati podatke o osobi za kontakt u hitnim slučajevima. Imajte na umu da on/ona ne može biti isti kao u dokumentu za registraciju.

  • NAME
  • PREZIME
  • PUNA ADRESA
  • TELEFONSKI BROJ

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan